โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ

โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด

www.doophra.blogspot.com

พระสมเด็จวัดระฆัง พระของขวัญ ...เป็นวิทยาทาน100% เพื่อการศึกษาเท่านั้น...ไม่มีการซื้อขาย ครับ. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ อกกระบอก (พระสองคลอง)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ อกกระบอก
พุทธศิลป์หลวงวิจารณ์ เจียระนัย
เนื้อนิยม ตามแบบเซียนโบราณที่นิยมครับ

บางท่านมองว่ามีคราบกรุ น่าจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหม
ก็เป็นไปได้ครับ
พระของขวัญ วัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่๗ และตำหนิแม่พิมพ์ที่๗พระของขวัญ วัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่๗
เคลือบแลคเกอร์ (เนื้อแลคเกอร์บางมาก)วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระรอด ลำพูนพระรอด ลำพูน

พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง วัดมหาธาตุ สุพรรณบุรีพระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง วัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี

พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระซุ้มกอ กำแพงเพชร
พระซุ้มกอ กำแพงเพชร
คราบกรุ เดิมๆ หาชมคราบกรุเดิมๆ หายากมากครับ
รารักดำ ธรรมชาติ
เนื้อในจัดมาก


พระนางพญา พิษณุโลก พิมพ์สังฆาฏิ


พระนางพญา พิษณุโลก พิมพ์สังฆาฏิ
เนื้อสวยมาก...


พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่๗


พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่๗

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

การศึกษาตำหนิพิมพ์พระวัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ที่1 (Image Analysis)ทีมงานจำแนกเทคนิคการวิเคาระห์ภาพ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Normalized in Grey Mode, Softlight, Difference, Invert hard light ...  โดยมีจุดเด่นในการเน้นแสงเงา เพื่อให้เห็นพิมพ์พระที่ชัดเจน(การศึกษาพิมพ์แบบละเอียดเชิงลึก) โดยทีมงานจะค่อยๆทะยอยให้ผลงานการศึกษาในแต่ละรูปแบบต่อไป เรื่อยๆครับการศึกษาตำหนิแม่พิมพ์ พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่1 ไม่เคลือบแลคเกอร์ ระดับความสึกของแมาพิมพ์อยู่ในระดับน้อย ครับ.....ลองเทียบเทคนิคการวิเคราะห์ภาพ กับ ตำหนิสำคัญของแม่พิมพ์ดูครับ.....


วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัดมาก

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัดมาก
หลังกระดาน ขอบปาดตัดตอก
สวยขนาดนี้ เนื้อจัดขนาดนี้  หาชมยากมากครับ


เทียบพิมพ์ และ เนื้อ.....กินกันไม่ลงพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัดพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด หลังกาบหมาก


วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การศึกษาพิมพ์พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่1 โดยการวิเคราะห์ภาพ Image Analysisการศึกษาพิมพ์พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแรก พิมพ์ที่1 

(ระดับความสึกแม่พิมพ์ระดับปานกลาง) 

โดยการวิเคราะห์ภาพ Image Analysis

โดยทีมงานดูพระ doophra.blogspot.com ประโยชน์จากการศึกษาโดยวิธีนี้

1. ลดความลำเอียงของผู้ดูพระ ลด มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) , เข้าสู่ความเป็นกลางและวิเคราะห์ตามหลักกาลามสูตรต่อไป

2. มองเห็นขอบเขตพิมพ์ได้ชัด, ปัญหาจากแลคเกอร์, ฝุ่น ที่มองด้วยตาเปล่าไม่ชัด

3. มองเห็นระดับความลึกของพิมพ์พระ (ศึกษาระดับความสึกของแม่พิมพ์ได้อีก)

4. เก็บข้อมูลเป็นพื้นฐานในการศึกษาพิมพ์พระเชิงลึกได้ต่อไป

พระรอด ลำพูน กรุวัดมหาวัน
พระรอด ลำพูน กรุวัดมหาวัน

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ ลงรักพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ ลงรัก


เทียบพิมพ์ และ เนื้อคนละครก


สมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๘
สมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๘

พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกำลังแผ่นดิน (ปัจจุบันประชาชนเรียกว่า สมเด็จจิตรลดา, พระจิตรลดา เดิมเรียกว่า พระพิมพ์ที่ฐานพระพุทธนวาชบพิตร) เป็นพระเครื่อง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2513 มีทั้งสิ้นประมาณ 2,500 องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง มีเอกสารส่วนพระองค์ (ใบกำกับพระ) ซึ่งแสดงชื่อ นามสกุล วันที่รับพระราชทาน หมายเลขกำกับทุกองค์ และภาพพระสมเด็จจิตรลดา

อ้างอิงข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จวัดพระแก้ว มวลสารพระธาตุและเหล็กไหลพระสมเด็จวัดพระแก้ว มวลสารพระธาตุและเหล็กไหล
อัศจจรย์แห่งมวลสาร เช่น เหล็กไหล ทองคำ พระธาตุต่างๆ พลอย และมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆัง
ตรียัมปวาย

ตรียัมปวาย
ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม๑ พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย พ.ศ.๒๕๑๑ ปริเฉทที่๑ ทฤษฎีกายทิพย์ และปริเฉทที่๘ อาราธนาวิธี กรรมวิธีบูชาและปลุกพระสมเด็จฯ

ทักทายกัน

‪#‎โอวาทปาฏิโมกข์‬

"ปาฏิโมกข์"แปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้น(ทุกข์) โดยมีเป้าหมายคือพระนิพพาน

‪#‎หลักการณ์3‬

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎อุดมการณ์4‬

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่ายิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม


นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผู้ล้างผลาญผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต


สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎วิธีการณ์6‬

อะนูปะวาโท, การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง

อะนูปะฆาโต, การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร, ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร หนึ่ง

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค, การประกอบความเพียรในอธิจิต หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ปล. มาฆบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หนึ่ง มีพระอรหันตสาวกมาประชุมกัน ๑๒๕๐ รูป

โดยมิได้นัดหมายกัน และล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลักในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ขอขอบคุณ

https://www.facebook.com/Dhamma2you


ขอให้ธรรมะสว่างไสวกันทุกท่าน...ครับ

จาก

ทีมงานดูพระ

doophra.blogspot.com 24 สิงหาคม 2558


ตอนนี้กำลังปรับปรุง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพระง่ายขึ้นครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

Updates Via E-Mail

Categories