โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ

โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด

www.doophra.blogspot.com

พระสมเด็จวัดระฆัง พระของขวัญ ...เป็นวิทยาทาน100% เพื่อการศึกษาเท่านั้น...ไม่มีการซื้อขาย ครับ. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ยุคต้น

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ยุคต้น

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ยุคต้น

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ยุคต้น
พิมพ์ใหญ่ เนื้อหาดูง่าย ธรรมชาติ
ซึ้งมาก หนึกนุ่ม 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศยาวเรียว

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศยาวเรียว
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศยาวเรียว

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศยาวเรียว

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศยาวเรียว

เทียบพิมพ์ กับองค์ครู

เนื้อแก่ผงและเนื้อละเอียด แน่น แกร่ง

ยุบย่นธรรมชาติ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ยุบย่นธรรมชาติงดงาม

พิมพ์นิยม
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่


วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม  เนื้อละเอียด แก่ผงดินสอเหลือง 
เก่าเก็บแห้งมาก หากบูชาขึ้นคอ ไม่นานเนื้อจะเป็นแบบเนื้อฟักทอง

ยุบย่นธรรมชาติ
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ พระประธาน

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ พระประธาน

" องค์ กายมหาบุรุษ "

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ พระประธาน

องค์นี้ สมบูรณ์มาก พิมพ์ทรงคมชัด งดงาม อ่อนช้อย  เนื้อหาจัดมาก หนึกนุ่มแกร่ง 

พระล้างรักมาอย่างดี  สมเป็น องค์กายมหาบุรุษ  จริงๆ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน พิมพ์นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน พิมพ์นิยมพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน พิมพ์นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน พิมพ์นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน พิมพ์นิยม

พิมพ์องค์ครู  เนื้อหาดูง่าย สบายใจ สบายตา
วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

       ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร ที่นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฎการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เพราะวันนั้นโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้ง 3 โลก
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ (ตื้น)

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ (ตื้น)

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ (ตื้น)

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ (ตื้น)

เนื้อหนึกนุ่ม เนื้อจัดมาก


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่  เนื้อหนึกนุ่ม

องค์นี้งดงามทั้งพิมพ์ และ เนื้อหา

เชื่อกันว่าเนื้อหา เป็นที่มาแห่งสมเด็จวัดระฆัง

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ววันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

พระลือโขง ลำพูน

พระลือโขง ลำพูน

 พระลือโขง ลำพูน องค์นี้พิมพ์คมชัดมาก นับเป็นองค์ครูให้กับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ
(ระดับความคมชัดแบบองค์นี้  หายากมากครับ เป็นอันหนึ่งเลยทีเดียวตั้งแต่ค้นหาและเทียบพิมพ์มาครับ)

พระลือโขง ลำพูน

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู


" องค์ นายพล "

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นแรก เคลือบแลคเกอร์ บล๊อคแม่พิมพ์ที่1


พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นแรก เคลือบแลคเกอร์ บล๊อคแม่พิมพ์ที่1พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นแรก เคลือบแลคเกอร์ บล๊อคแม่พิมพ์ที่1


พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นแรก เคลือบแลคเกอร์ บล๊อคแม่พิมพ์ที่1
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นิยม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นิยม.....หากคนเราไม่รู้จัก  ปล่อยวางอดีต   

.....เราก็จะไม่รู้จักอนาคต.....

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นิยม
ตรียัมปวาย

ตรียัมปวาย
ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม๑ พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย พ.ศ.๒๕๑๑ ปริเฉทที่๑ ทฤษฎีกายทิพย์ และปริเฉทที่๘ อาราธนาวิธี กรรมวิธีบูชาและปลุกพระสมเด็จฯ

ทักทายกัน

‪#‎โอวาทปาฏิโมกข์‬

"ปาฏิโมกข์"แปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้น(ทุกข์) โดยมีเป้าหมายคือพระนิพพาน

‪#‎หลักการณ์3‬

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎อุดมการณ์4‬

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่ายิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม


นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผู้ล้างผลาญผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต


สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎วิธีการณ์6‬

อะนูปะวาโท, การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง

อะนูปะฆาโต, การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร, ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร หนึ่ง

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค, การประกอบความเพียรในอธิจิต หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ปล. มาฆบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หนึ่ง มีพระอรหันตสาวกมาประชุมกัน ๑๒๕๐ รูป

โดยมิได้นัดหมายกัน และล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลักในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ขอขอบคุณ

https://www.facebook.com/Dhamma2you


ขอให้ธรรมะสว่างไสวกันทุกท่าน...ครับ

จาก

ทีมงานดูพระ

doophra.blogspot.com 24 สิงหาคม 2558


ตอนนี้กำลังปรับปรุง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพระง่ายขึ้นครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

Updates Via E-Mail

Categories