โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ

โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด

www.doophra.blogspot.com

พระสมเด็จวัดระฆัง พระของขวัญ ...เป็นวิทยาทาน100% เพื่อการศึกษาเท่านั้น...ไม่มีการซื้อขาย ครับ. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ.2415 เนื้อโกเด-ว่านสบู่เลือด


" องค์บุญญธาตุ "

ข้อมูลจาก http://www.9pha.com เพื่อประกอบการศึกษา

".......พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..รุ่นสุดท้าย
จุดเด่นของแม่พิมพ์ชุดนี้มีดังนี้
1. ไม่มีเส้นตัดกรอบเหมือนแต่ก่อน แต่จะเป็นบล็อคแม่พิมพ์สำเร็จรูปถอดออกมาได้เลย ด้านซ้าย - และขวาขององค์พระจะสมดุลย์เท่ากัน
2. องค์พระจะสง่างามผึ่งผาย อกผายไหล่ผึ่ง แขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งตรงมาหักศอกตรงเข่าเหมือนกันสองข้าง บางพิมพ์จะเอวหนาผายหน่อย ตามศิลปะพระบูชาเชียงแสน,สุโขทัย ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียว
3. เส้นซุ้มครอบแก้วจะหนาใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ ซ้ายขวาจะสมดุลย์กัน ไม่เหมือนพิมพ์ที่มีเส้นขอบ
4. ฐานสิงห์จะมีฐานคมชัดทั้งสองข้าง
5. เนื้อพระจะแข็งแกร่งหนึก มากกว่าพระรุ่นก่อน คือ พื้นผิวจะมีตังอิ๊วมากวรรณะจึงออกนำตาล
6. ด้านหลังพระจะเรียบหรือย่นๆเหมือนผิวที่ไม่ขัดมัน

พระในชุดนี้ทำจำนวนจำกัดแค่ 85 องค์ เพื่อฉลองอายุ 85 ปีของท่าน........."พบเนื้อพระแบบเดียวกันนี้อีกองค์ที่ http://www.9pha.com  ครับ2 ความคิดเห็น:

Pong Korn กล่าวว่า...

พระชุดนี้เนื้อวรรณะสีเขียวไม่ใิช่เหรอ สร้างแค่85องค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เห็นตำหนิลับ

แสดงความคิดเห็น

ตรียัมปวาย

ตรียัมปวาย
ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม๑ พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย พ.ศ.๒๕๑๑ ปริเฉทที่๑ ทฤษฎีกายทิพย์ และปริเฉทที่๘ อาราธนาวิธี กรรมวิธีบูชาและปลุกพระสมเด็จฯ

ทักทายกัน

‪#‎โอวาทปาฏิโมกข์‬

"ปาฏิโมกข์"แปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้น(ทุกข์) โดยมีเป้าหมายคือพระนิพพาน

‪#‎หลักการณ์3‬

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎อุดมการณ์4‬

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่ายิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม


นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผู้ล้างผลาญผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต


สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎วิธีการณ์6‬

อะนูปะวาโท, การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง

อะนูปะฆาโต, การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร, ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร หนึ่ง

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค, การประกอบความเพียรในอธิจิต หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ปล. มาฆบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หนึ่ง มีพระอรหันตสาวกมาประชุมกัน ๑๒๕๐ รูป

โดยมิได้นัดหมายกัน และล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลักในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ขอขอบคุณ

https://www.facebook.com/Dhamma2you


ขอให้ธรรมะสว่างไสวกันทุกท่าน...ครับ

จาก

ทีมงานดูพระ

doophra.blogspot.com 24 สิงหาคม 2558


ตอนนี้กำลังปรับปรุง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพระง่ายขึ้นครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

Updates Via E-Mail

Categories